Så dyp som treet er høyt (2016)

Fosshagen ressurssenter for rehabilitering og demens, Lier

 

Utsmykning av 2 stuer i boenhet for demente.