The disembodied lady
by Torill Haaland
Følger hjertets rytme (pdf)
by Erik Bjørnskau / Aftenposten
Mesh Smooth
by Marianne Hultman
Brodert natur i mØte med data
by Anne Marie Falck
Text to webpage, 2004
by Ian DamerellThe Disembodied Lady

av Torill Østby Haaland

Fomidlingstekst til utstiling på Nordnorsk Kunstnersenter 2012.

 

 

Catrine Thorstensen har gjort seg bemerket i kunst-Norge med sine animasjoner og tegninger det siste tiåret. Tematisk dreier de seg gjerne om fenomener knyttet til menneskekroppen. I sin nye utstilling, som er laget spesielt for NNKS sin blacbox, er utgangspunktet nevrologiske funksjoner knyttet til hjernen.

 

Hovedverket i utstillingen er filmen Disembodied. Som betrakter ledes vi her inn i et lukket speilkabinett med stoler spredt utover. Rommet har sine fysiske begrensninger, men de mange speilingene gir inntrykk av uendelighet. Thorstensen har benyttet seg av et digitalt tegneprogram som gir et rent og klinisk uttrykk. Samtidig blir vi som betraktere oppmerksomme på det nesten uhyggelige fraværet av mennesker. Blikket er der, men speilingen av den som ser er der ikke. Det er som om en bevissthet uten fysisk tilstedeværelse leter etter noe eller noen. Lydsporet til filmen er komponert av fragmenter fra såkalt "binaural sound"; to toner med en forskjell i frekvens på under 30 Hz blir spilt i hvert sitt øre. Hjernen oppfatter dem som én pulserende tone. ”Binaural sounds” blir blant annet brukt i meditasjon på grunn av dens evne til å gi en ”uten for kroppen-opplevelse”. Thorstensen har delt den i utgangspunktet monotone tonen opp, og satt den sammen som en lydcollage. Lydkomposisjonen spiller opp om det på samme tid mystiske og lekne språket i filmen. Det lekne fortsetter i det interaktive objektet som ligger på gulvet i blackboxen. Objektet er et puslespill i to deler som fungerer som en slags hjernetrim. Målet er å få de to delene til å bli en pyramide. Pyramideformen refererer til det område i hjernen der nervebanene krysser hverandre, slik at venstre del av hjernen motorisk styrer høyre side av kroppen, og motsatt. Utenfor henger en blyanttegning, som på en mer analog og direkte måte leder an til temaet inne i det sorte rommet. Den viser en rund sfære dekket med folder og furer. Slik fremstår den som en hjerne, og samtidig som et lukket, helhetlig system, nærmest som en egen planet som svever i et uendelig rom.

 

Utstillingstittelen «The Disembodied Lady» er hentet fra en historie nedskrevet av nevrologen Oliver Sacks om en kvinne som har mistet evnen til å avgjøre sine egne kroppsdelers posisjon. Thorstensen har spunnet videre på denne tilstanden, og på forskjellige måter fortolket opplevelsen av å miste følelsen av å ha en kropp.


Catrine Thorstensen (1972) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har tidligere hatt separatutstillinger blant annet ved Tegneforbundet, Kunstnersenteret i Buskerud og Oslo Kunstforening, og har deltatt på kollektivutstillinger som Tegnebiennalen og Høstutstillingen. 

 

 

Bilder fra utstillingen >>