The disembodied lady
by Torill Haaland
FØlger hjertets rytme (pdf)
by Erik Bjørnskau / Aftenposten
Mesh Smooth
by Marianne Hultman
Brodert natur i mØte med data
by Anne Marie Falck
Text to webpage, 2004
by Ian DamerellMesh Smooth

by Marianne Hultman

Published in catalogue: Tegnebiennale 2008, by Tegnerforbundet.

 

 

Hos Catrine Thorstensen möter vi en bildvärld som mer tycks fokusera på relationen mellan olika föremål än föremålen i sig själva. I videoinstallationen Uro från 2007 till exempel introduceras vi i en värld där varje föremål lyfts fram som ett självständigt objekt samtidigt som dess existens tycks vara nära kopplad till de övriga föremålen i installationen. En roterande discokula, flygande fjärilar, en svingande ljuskrona och studsande basketbollar förhåller sig till varandra som enligt en egen naturlag, eller som en slags demonstration över sakernas tillstånd.

 

I flera teckningsserier arbetar Thorstensen med objekt som först konstruerats i ett digitalt 3D-program innan de överförts till pappret. I en av serierna tycks objekten höra hemma i en alternativ verklighet och påminner närmast om opaka såp- eller tuggummibubblor, men där den jämngrå ytan attackerats av blåsor eller vårtliknande deformationer. Två av teckningarna heter också mycket riktigt Monster vilket pekar mot det defekta snarare än den för övrigt jämna och perfekta ytan. I Mesh Smooth väljer Thorstensen istället att lägga fokus på strukturen, the Mesh, som dessa amorfa objekt är uppbyggda av. En Mesh är en nätstruktur där alla noder har kontakt med minst två andra noder i samma nät och där alla noder är lika mycket värda. En Polygon Mesh är en term som används inom 3D-grafik för ett månghörnigt mönster som ger en tredimensionell effekt av ett objekt.

 

Det engelska begreppet Mesh används ibland som metafor för att beskriva tanken om att allt är ett. En mer deskriptiv term är ”Interconnectedness”, vilket betyder att allt i vår tillvaro är sammanlänkat. Det filosofiska begreppet Panteism – Gud i allt – beskriver samma fenomen. Alla våra handlingar är sammankopplade och kan inte separeras från varandra.

 

I livet tvingas vi förhålla oss till det ”goda” såväl som det ”onda”, det destruktiva såväl som det konstruktiva. Det ena kan inte existera utan det andra, något som titeln Mesh Smooth antyder – ett friktionsfritt nät där allt hänger ihop och är sammankopplat utan några värdehierarkier. Ordet Smooth kan i vissa fall användas i nedsättande syfte när någon till exempel är inställsam eller insmickrande – He is too smooth – han är för inställsam. Det är inte syftet i Catrine Thorstensens fall. Hennes märkliga utomverkliga objekt fungerar istället som metaforer över människans tillstånd i en alldeles verklig verklighet, där livets upp- och nedgångar inte kan separeras från varandra och där nedgångarna bjuder på lika mycket insikt som uppgångarna. De dagar sikten är klar kan denna teori upplevas som logisk, andra dagar framstår den som ett riktigt, riktigt dåligt skämt.